Pobierz
Wniosek o o przyznanie licencji dla klubu
Pobierz
Pełnomocnik ds. procedury licencyjnej
Pobierz
Kryteria dotyczące personelu
Pobierz
Kryteria dotyczące finansów
Pobierz
Kryteria prawne
Pobierz
Kryteria sportowe
Pobierz
Kryteria infrastrukturalne
Pobierz
Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych
Pobierz
Uchwała i załącznik do podręcznika licencyjnego
Pobierz
Nowe sprawozdanie sędziego 2017
Pobierz
Lista uprawnień - podstawowa na sezon 2016/2017
Pobierz
Oświadczenie prezesa - deklaracje gry amatora
Pobierz
Sprawozdanie żaki
Pobierz
Lista uprawnień - uzupełniająca sezon 2015/2016
Pobierz
Podręcznik Extranet dla Klubów
Pobierz
Deklaracja Gry Amatora
Pobierz
Oświadczenie zawodnika
Pobierz
Wniosek licencja trenerska
Pobierz
Duplikat formularza karty identyfikacyjnej zawodnika
Pobierz
Karta zmian zawodnika
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Extranet - podręcznik użytkowania
Pobierz
Nowe konto
Pobierz
Zmiana hasła
Pobierz
Dodawanie zawodnika
Pobierz
Deklaracja
Pobierz
Nieaktywny zawodnik
Pobierz
Uprawnienie
Pobierz
Zmiana terminu, dodawanie stadionu