Pobierz
Wniosek o o przyznanie licencji dla klubu
Pobierz
Pełnomocnik ds. procedury licencyjnej
Pobierz
Kryteria dotyczące personelu
Pobierz
Kryteria dotyczące finansów
Pobierz
Kryteria prawne
Pobierz
Kryteria sportowe
Pobierz
Kryteria infrastrukturalne
Pobierz
Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych
Pobierz
Uchwała i załącznik do podręcznika licencyjnego
Pobierz
Nowe sprawozdanie sędziego 2017
Pobierz
Oświadczenie prezesa - deklaracje gry amatora
Pobierz
Sprawozdanie żaki
Pobierz
Oświadczenie zawodnika
Pobierz
Karta zmian zawodnika
Pobierz
Deklaracja gry amatora
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Uchwała opłata ryczałtowa
Pobierz
Uchwała nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku - wycofanie się drużyny
Pobierz
Extranet - podręcznik użytkowania
Pobierz
Nowe konto
Pobierz
Zmiana hasła
Pobierz
Dodawanie zawodnika
Pobierz
Deklaracja
Pobierz
Nieaktywny zawodnik
Pobierz
Uprawnienie
Pobierz
Zmiana terminu, dodawanie stadionu
Pobierz
Instrukcja rejestracji zawodnika przez klub
Pobierz
Regulamin Podokręgu Racibórz
Pobierz
Regulamin Komisja Szkolenia
Pobierz
Regulamin Komisji do Spraw Rozgrywek
Pobierz
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej
Pobierz
Regulamin Kolegium Sędziowskiego
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski
Pobierz
Regulamin Żaków
Pobierz
Regulamin szczegółowy sezon 2018/2019
Pobierz
Regulamin awansów i spadków