Szkolenie Korespondencyjne

9/05/2019 16:13

Szkolenie korespondencyjne

Kolegium Sędziowskie opublikowało odpowiedzi wzorcowe szkolenia korespondencyjnego - kwiecień 2019 oraz pytania szkolenia korespondencyjnego - maj 2019
10/04/2019 16:48

Szkolenie korespondencyjne kwiecień 2019

Kolegium Sędziowskie opublikowało pytania szkolenia korespondencyjnego na kwiecień 2019.