Aktualności

Program „Sędzia klubowy”

1/02/2019 17:42

Celem programu jest ułatwienie obsady sędziowskiej na zawodach najmłodszych adeptów piłki nożnej oraz pozyskiwanie kandydatów na przyszłych sędziów związkowych. Pozwoli on również znacząco obniżyć koszty klubom z tytułu sędziowania zawodów grup młodzieżowych.

Program skierowany jest dla obecnych i byłych zawodników oraz osób ściśle związanych z klubami, którzy aktywnie uczestniczą w ich życiu.

Warunkiem koniecznym do bycia kandydatem na sędziego klubowego jest ukończone 18 lat oraz dobry stan zdrowia.

Program sędzia klubowy rusza w Podokręgu Racibórz. Termin zgłaszania kandydatów do 28 lutego. Planowany termin kursu: marzec 2019. SZKOLENIE JEST CAŁKOWICIE DARMOWE.

Kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kandydat na sędziego klubowego zostaje zgłoszony przez swój klub do właściwego Podokręgu biorąc pod uwagę swoją przynależność.

Kandydat taki po wzięciu udziału w skróconym szkoleniu z Przepisów gry
w piłkę nożną oraz z obowiązków należących do sędziego klubowego bierze udział w rozmowie sprawdzającej poziom przyswojenia Przepisów gry. Po pozytywnej ocenie osoba taka zostaje sędzią klubowym.

Bezpłatne szkolenie zostanie przeprowadzone przez KS Podokręgu  w skład, którego wchodzi klub zgłaszający kandydata.

Podczas szkolenia kandydaci poznają:

  1. Regulaminy rozgrywek prowadzonych przez sędziów klubowych.
    W szczególności informacje dotyczące boiska /wymiary, oznakowanie/, zawodników /liczba, ilość i rodzaj zmian/, czasu trwania zawodów, rodzaju używanych piłek oraz stosowanych kar indywidualnych.
  2. Podstawowe pojęcia w Przepisach gry w piłkę nożną.

Kiedy piłka jest w grze, a kiedy poza grą.

Kiedy bramka zostaje zdobyta prawidłowo.

Rodzaje wznowienia gry.

  1. Zagadnienia Artykułu XII

Za jakie przewinienia dyktujemy rzut wolny bezpośredni.

Za jakie przewinienia dyktujemy rzut wolny pośredni.

Kiedy dyktujemy rzut karny i za jakie przewinienia.

Za jakie przewinienia udzielamy kar indywidualnych.

Reakcja na zachowanie osób towarzyszących drużynie /trener, kierownik/, osób niepożądanych /kibice-rodzice/ oraz zawodników rezerwowych.

  1. Zagadnienia Artykułu Xi

Co to jest spalony, a co to jest pozycja spalona.

Kiedy zawodnik zostaje uznany za spalonego.

Wezmą udział również w szkoleniu praktycznym podczas, którego na zawodach zostanę przekazane im wskazówki dotyczące pracy i zachowania sędziego na boisku.

Zostaną także zapoznani w dokumentami meczowymi, które będą musieli wypełnić /praca z ekstranetem/.

Szkolenia te będą prowadzili wykładowcy delegowani przez KS Podokręgu
w którym będzie się ono odbywać. Ustala się stawkę 50 złotych netto za godzinę wykładu.

Każdemu klubowi biorącemu udział w programie Śląski ZPN dofinansuje jeden komplet sprzętu dla sędziego klubowemu w wysokości 50%.

Pierwsze uprawnienia jakie otrzymuje sędzia klubowy to możliwość  prowadzenia zawodów skrzatów, żaków oraz orlików. Po przeprowadzeniu minimum 5 meczów sędzia klubowy lub klub, który go desygnował może zwrócić się do Wydziału Sędziowskiego macierzystego Podokręgu o zweryfikowanie jego pracy na boisku.

Po pozytywnej weryfikacji dany sędzia klubowy może prowadzić zawody młodzików /pierwsza grupa rozgrywkowa, gdzie obowiązuje przepis
o spalonym/. Po prowadzeniu zawodów na tym szczeblu przez jedna rundę osoba ta lub klub, który ją desygnował może zwrócić się o kolejną weryfikację.

Druga pozytywna weryfikacja pozwala na prowadzenie zawodów trampkarzy jako sędzia główny oraz na zawodach prowadzonych przez sędziów związkowych juniorów jako sędzia asystent.

W tym czasie osoba, która nosi się z zamiarem bycia sędzią związkowym powinna  uzupełnić wiadomości z zakresu Przepisów gry.

Po roku prowadzenia zawodów grup młodzieżowych, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez KS macierzystego Podokręgu sędzia klubowy może przystąpić do egzaminów: teoretycznego i sprawności fizycznej. Pozytywne zdanie tych egzaminów daje uprawnienia sędziego związkowego.

Pozwala to na samodzielne prowadzenie zawodów juniorów i niższych klas seniorskich.

 

UWAGI

Nie każdy sędzia klubowy musi przechodzić poszczególne stopnie, może pozostać na każdym z poziomów.

W przypadkach, gdzie przedstawiciele drużyny gości na zawodach prowadzonych przez sędziów klubowych, będą chciały by zawody te były jednak  prowadzone przez sędziego związkowego to koszt delegacji spada na ich klub.