Aktualności

REWOLUCJA WS. BADAŃ LEKARSKICH STAŁA SIĘ FAKTEM!

1/03/2019 18:52

10-letnie starania zainicjowane przez Śląski ZPN wreszcie przyniosły efekty. - To wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila dla polskiej piłki - tymi słowami ogłosił opublikowanie rozporządzenia Prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław Golba.


 To właśnie z jego inicjatywy, przy dużym udziale Wiceministra Sprawiedliwości – Marcina Warchoła prace nad zmianą rozporządzenia nabrały rozpędu i przyniosły oczekiwany efekt. Tę radosną informację przekazano podczas specjalnie zorganizowanego meetingu prasowego u Wojewody Podkarpackiego.
 
Najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu:
- badania przeprowadzane będą raz w roku,
- prawo do wydawania orzeczeń zyskuje również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
- w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23. roku życia obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego).