Wydziały

 • Gałązka Janusz - Przewodniczący
 • Klobuczek Marek - Trener Koordynator
 • Cyran Marek – Sekretarz
 • Halfar Jerzy - Członek
 • Jakosz Grzegorz - Członek
 • Walaszek Bożena - Członek
 • Sitko Błażej - Członek
 • Sergiel Damian - Członk
 • Trzeciak Jacek - Członek
 • Matysiak Zdzisław - przewodniczący
 • Sytnik Łukasz - v-ce przewodniczący d/s szkolenia
 • Poznański Piotr - referent obsady
 • Niedziela Mirosław - sekretarz
 • Lenort Dariusz - referent finansowy
 • Piwowarczyk Grzegorz - członek Zarządu
 • Henryk Kucznierz - Przewodniczący
 • Zbigniew Adamczyk - Sekretarz

Podział funkcji na sezon 2017/2018:

 • Klasa A - Henryk Kucznierz
 • Klasa B - Robert Demel
 • Klasa C gr. 1 - Sebastian Fajger
 • Klasa C gr. 2 - Zbigniew Adamczyk
 • Juniorzy starsi (A1) - Andrzej Czerny
 • Juniorzy młodsi (B1) - Andrzej Czerny
 • Trampkarze (C1) - Stefan Gruszka
 • Trampkarze młodsi (C2) - Stefan Gruszka
 • Młodziki (D1) - Zbigniew Adamczyk
 • Młodziki młodsze (D2) - Zbigniew Adamczyk
 • Orliki (E1) - Sebastian Fajger
 • Orliki młodsze (E2) - Sebastian Fajger
 • Żaki (F1) - Sebastian Fajger
 • Żaki młodsze (F2) - Sebastian Fajger
 • III Wojewódzka Liga Trampkarzy (C1) - Henryk Kucznierz
 • III Wojewódzka Liga Trampkarzy młodszych (C2) - Henryk Kucznierz
 • Puchar Polski - Gerard Depta
 • Sprawy ewidencyjne - Gerard Depta
 • Andrzej Sosnowski - przewodniczący
 • Tadeusz Wiatr - sekretarz
 • Marek Marynowicz - członek