Aktualności

Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej

14/06/2019 08:15

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Racibórz organizuje kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Rozpoczęcie kursu planowane jest na początek września 2019 roku w formie eksternistycznej – spotkania w poniedziałki oraz praca własna. Wymagany dobry stan zdrowia oraz ukończony 16 rok życia.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Racibórz

Zdzisław Matysiak