Aktualności

Walne Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej

21/12/2019 08:51

Walne Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej (sprawozdawczo – wyborczego) oraz Zebrania Klubów Podokręgu.

Zebranie w Naszym Podokręgu odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. Zgodnie z Regulaminem Obrad prawo do udziału w Zebraniu posiadają delegaci klubów będących członkami Śl.ZPN, którzy mają siedzibę na terenie działania Podokręgu.


Przyjmuje się, że każdy klub desygnuje jednego delegata, potwierdzonego przez Klub zgodnie z jego Statutem. Delegat musi być zgłoszony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Obrad – proszę przesyłać wypełnione formularze do dnia: 31.01.2020.