Podokręg

Komunikat nr 5 Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej

17/04/2020 14:13

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii w Polsce, Komisja do spraw Nagłych uchwałą nr 9/20/KdsN odwołała Zebranie Klubów w Podokręgach Zabrze, Racibórz oraz Bytom.  Nowe terminy Zebrań zostaną ustalone w najbliższym możliwym czasie. O nowych terminach delegaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.


W dniu 15 kwietnia odbyła się wideokonferencja prezesów Związków Wojewódzkich z udziałem prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, w jej wyniku ustalono, że decyzja o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu podjęta zostanie najpóźniej do 11 maja 2020. Zgodnie zdecydowano, że wypracowane stanowisko będzie wspólne dla wszystkich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Podjęte ustalenia zostaną rekomendowane do zatwierdzenia Zarządowi PZPN.

Pracownicy Śl. ZPN pracują zdalnie, harmonogram oraz dane kontaktowe są umieszczone na stronie internetowej.

W środę na Facebooku Śl. ZPN, odbył się nasz pierwszy webinar, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, więc zamierzamy kontynuować ten format szkoleniowy. Planujemy kolejne, skierowane do młodych zawodników i rodziców, szczegóły zamieścimy na naszej stronie internetowej.

W zakładce Komisji Szkolenia na stronie internetowej Śl. ZPN ("SZKOLENIE") utworzyliśmy zakładkę Praca dla Trenera. Jest to miejsce, w którym kluby poszukujące trenerów mogą zamieszczać swoje ogłoszenia. Szczegóły, regulamin i zasady korzystania z tej funkcjonalności znajdują się w w/w zakładce.

Dzisiaj to życie i zdrowie są najważniejsze, dlatego dbajcie o siebie i zostańcie w domach, abyśmy wszyscy jak najszybciej spotkali się na boisku.

 

Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej

(-) Henryk Kula