Podokręg

NOWA TABELA OPŁAT

6/10/2020 11:19

W dniu 28.09.2020 Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyjął tabelę opłat związanych z uczestnictwem Klubów w rozgrywkach piłki nożnej Śląskiego ZPN.


Zapraszamy do zapoznania się z nową tabelą opłat, która obowiązuje od 1 października 2020.