Podokręg

NOWA TABELA EKWIWALENTÓW

6/10/2020 12:21

W dniu 28.09.2020 Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyjął tabelę ekwiwalentów na zawodach Śląskiego ZPN.


Zapraszamy do zapoznania się z nową tabelą ekwiwalentów, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021.